Vilkår og betingelser

Please note that credit card payments for Møre and Romsdal County Authority are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland (“TREKKSOFT”). Therefore, TREKKSOFT will appear as FRAM on your credit card statement for the payment of this booking. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

Vilkår for Travel like the locals

«Travel like the locals» er eit samarbeid mellom fylkeskommunane Møre og Romsdal og Vestland og kollektivavdelingane FRAM og Kringom/Skyss.

 

Produktet består av ferdig planlagde turar med offentleg transport. Turane består ofte av fleire delstrekningar med bytte av transportmiddel undervegs. Turane er lagt opp slik at dei ulike transportmidla korresponderer, men det er dei reisande sitt ansvar å passe på at dei rekk korrespondansane.

 

Turane kan kjøpast på nett eller over disk på utvalde utsalsstader. Turane kan ikkje bestillast for heilagdagar og i ferieperiodar som påske og jul pga. avvikande rutetabellar.

Travel like the locals-turar har fast pris og er tilgjengeleg for passasjerkategoriane vaksen, honnør og barn. Det er ikkje studentrabatt på desse turane.

 

Aldersgrensene er ulike i dei tre områda som er omfatta av "Travel like the locals". Ved booking vil du få opp riktig aldersgrense for den aktuelle turen. 

Møre og Romsdal (FRAM):  Vaksen 18-66 år, honnør frå 67, barn 6-17 år. Barn under 6 år gratis.

Vestland (Skyss): Vaksen 18-66 år, honnør frå 67, barn 6-17 år. Barn under 6 år gratis.

Vestland (Kringom): Vaksen 16-66 år, honnør frå 67, barn 4-15 år. Barn under 4 år gratis.

 

Prisen på produkta er takstpris pluss eit administrativt tillegg som dekker utgifter til bookingsystem, provisjonar og liknande.

 

Følgande kredittkort/betalingsmåtar er gyldige: Visa, Mastercard, Diners, Discover, JCB, Maestro, Unionpay, Apple Pay.

 

Bestilte turar kan avbestillast innan 24 timar før starttidspunktet for turen.

 

Om bord på transportmidla gjeld transportvilkåra til det ansvarlege transportselskapet.

 

Transportvilkåra til transportselskapa som er ein del av ordninga

 

Transportvilkår, FRAM

 

Transportvilkår, Kringom 

 

Transportvilkår, Skyss