DE GRØNNE ØYENE OG RENNESØYHODNET

Stavanger - Rennesøy - Stavanger.

Turen starter med buss fra Stavanger og går gjennom to undersjøiske tunneler før du kommer til Rennesøy. Her veksler grønne beitemarker med myrer, lynghei og løvskoger.

På denne turen har du mulighet til å gå på tur til Rennesøyhodnet. Du går av bussen ved Hegglandslia i Østhusvik. Ved startpunktet er det skiltet med store kart for området.

Rennesøyhodnet ligger midt i Ryfylkebassenget og gir en fantastisk utsikt til alle kanter; fra Haugalandet og Karmøy i nord til langt inn i Ryfylke og sørover Jæren. Fra den 234 meter høye toppen har du panoramautsikt utover velstelte gårder, og på nordsiden bukter lyngheiene seg.

Turen er relativ lett – og går foreløpig i både terreng og nyetablert tursti.

Det kan være fuktige partier på turen, så husk godt fottøy. Turen er på ca. 2,5 km hver vei og gangtid er ca. 1 time, hver vei.


Avgang fra: Stavanger bussholdeplass 24 (Olav 5 Gate).


Om våre turer
Dette er en “Travel like the locals”-tur – eller på norsk «Reis som de lokale». Disse turer går med ordinære rutebusser, ferger og hurtigbåter, men vi har planlagt reisen for deg slik at du kan konsentrere deg om å nyte turen. Du reiser på egenhånd – det er ingen guide eller turleder med. På de fleste turene må du bytte mellom ulike transportmidler flere ganger, og du er selv ansvarlig for å komme med på neste etappe – på samme måte som de lokale reisende! (Turene er lagt opp slik at busser, ferger og hurtigbåter korresponderer.)

Turene kan ikke bookes på helligdager og i ferieperioder som påske og jul pga. avvikende rutetabeller. Tidtabellen som vises, gjelder for de periodene turen kan bookes.

Klikk her for å se vilkårene for reisen.


 

PDF fakta

Last ned et PFD faktaark med all informasjon om den valgte turen Last ned PDF